Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG-ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

H Eurobank EFG ολοκλήρωσε σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία και χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου την άντληση €500 εκατ. μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου στις διεθνείς και εγχώριες αγορές κεφαλαίου. Η έκδοση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς για το ομόλογο αυτό εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από 155 και πλέον εγχώριους και κυρίως, ξένους θεσμικούς επενδυτές, με υπερκάλυψη της έκδοσης, που προσέγγισε τις 3 φορές. Σημειώνεται ότι το Βιβλίο Προσφορών, λόγω της αυξημένης ζήτησης, παρέμεινε ανοικτό για διάστημα μόλις 4 ωρών.
Η Eurobank ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα, που μετά την πρόσφατη διεθνή κρίση κατά την οποία η παγκόσμια κεφαλαιαγορά παρέμεινε κλειστή για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών τραπεζών, απέκτησε πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές τον περασμένο Μάιο, όταν άντλησε €500 εκ. μέσω της έκδοσης διετούς ομολογιακού δανείου.
Με τη σημερινή ομολογιακή έκδοση, η Τράπεζα επιμηκύνει για πρώτη φορά τη διάρκεια της χρηματοδότησης και πέραν των 2 ετών, κάτι που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών επενδυτών τόσο στην Eurobank όσο και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ευρύτερα.
Με την άντληση και των νέων αυτών κεφαλαίων, η Eurobank ενισχύει περαιτέρω τη ρευστότητά της έτσι ώστε να καλύπτει με ευχέρεια την αύξηση των εργασιών της καθώς και τις αναμενόμενες ανάγκες για χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Η έκδοση είναι σε ευρώ, χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου, διάρκειας 3,5 ετών συνολικού ύψους €500 εκατ., με απόδοση το διατραπεζικό επιτόκιο, συν περιθώριο 220 μονάδων βάσης, που είναι σημαντικά χαμηλότερο του αντίστοιχου της εκδόσεως του Μαΐου 2009. Οι τίτλοι εκδόθηκαν μέσω της EFG Hellas PLC, θυγατρικής της EFG Eurobank Ergasias S.A., θα φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Οι τίτλοι αυτοί εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΜΤΝ για την άντληση μεσοπρόθεσμων κεφαλαίων που προορίζονται για την ευρύτερη χρηματοδότηση της Τράπεζας.
Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, και UBS.
Υπενθυμίζεται ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias είναι Α1 από Moody’s, BBB+ από Standard & Poor’s και Α- από Fitch.