Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη

«Σήμερα, όσο ποτέ, οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και οι επικρατούσες συνθήκες στη χώρa, υπαγορεύουν την αναγκαιότητα για ισχυρότερα και κατά συνέπεια περισσότερο ανταγωνιστικά επιχειρηματικά σχήματα σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Οι συγχωνεύσεις-εξαγορές μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία μεγαλύτερων Ελληνικών επιχειρηματικών σχημάτων, που, εκτός του δυναμισμού τους, θα πρέπει να αποκτήσουν και το ικανό παραγωγικό και εμπορικό μέγεθος που προάγει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Τα επιχειρηματικά αυτά σχήματα θα μπορούν να αξιοποιούν οικονομίες κλίμακος, να υλοποιούν επενδυτικά σχέδια και καινοτομίες, να επιτυγχάνουν ανταγωνιστικότερους εμπορικούς και χρηματοοικονομικούς όρους συναλλαγών, να έχουν αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε επενδυτικά και δανειακά κεφάλαια στις διεθνείς αγορές, να επεκτείνονται καλύτερα σε διεθνή δίκτυα και κέντρα διανομής και να υιοθετούν σύγχρονες  μεθόδους διοίκησης και στελέχωσης.
 
Η κρίση, σε διεθνές επίπεδο, δημιουργεί ταυτόχρονα και τις ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευθούν οι επιχειρήσεις αλλά και η εθνική οικονομία, για να τεθεί ξανά η ελληνική οικονομία σε μακροχρόνια αναπτυξιακή πορεία.  Όλοι μας πρέπει να κινητοποιηθούμε.
Η Eurobank EFG, από την πλευρά της, ανέλαβε μια σειρά από πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις που στόχο έχουν να ενθαρρύνουν την εξωστρεφή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και να δώσουν νέα ώθηση στις παραγωγικές επενδύσεις, στα έργα υποδομής, στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και στις περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες».
Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της Eurobank EFG κ. Νικόλαος Καραμούζης, σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή εκδήλωση για επιχειρηματίες - πελάτες στη Θεσσαλονίκη. Την εκδήλωση προλόγισαν οι κ.κ.:
 • Νίκος Πέντζος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος,
 • Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και
 • Βασίλης Θωμαΐδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.
Ο κ. Καραμούζης, συνοδευόταν από τον κ. Γ. Μαρίνο, Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας, υπεύθυνο της Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Επιχειρήσεων, τον κ. Π. Μαντά, Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας, υπεύθυνο του Δικτύου Επιχειρηματικών Κέντρων και την κα Β. Καραγιάννη, Βοηθό Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας, Τομεάρχη Επιχειρηματικών Κέντρων Θεσσαλίας και Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της παρουσίασής του ο κ. Καραμούζης, τόνισε ότι ο νέος αναπτυξιακός προσανατολισμός της χώρας δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να στηριχθεί, όπως στο παρελθόν, στην ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης και των δημόσιων καταναλωτικών δαπανών, αλλά πρέπει να έχει τις βάσεις του:
 • στην ενίσχυση της οικονομικής εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων,
 • στην αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών,
 • στην ενίσχυση της αποταμίευσης και των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων κυρίως στην παραγωγική βάση της χώρας, στα έργα υποδομών, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό,
 • στη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, για την προσέλκυση κεφαλαίων και την προώθηση των επενδύσεων,
 • στην υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που προάγουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας
 • στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου και ευέλικτου Δημόσιου Τομέα, νοικοκυρεμένου, ανταποδοτικού στις υπηρεσίες, με σταθερούς κανόνες και φορολογική πολιτική, που στηρίζει με σύγχρονους τρόπους και στρατηγική θεώρηση την υγιή επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την αποτελεσματικότερη κοινωνική πολιτική και τον εξωστρεφή αναπτυξιακό προσανατολισμό.
Η επίτευξη των στόχων αυτών, είπε ο κ. Καραμούζης, απαιτεί συλλογική προσπάθεια, απαιτεί την έναρξη ενός ευρύτερου ανοιχτού αλλά συγκροτημένου διαλόγου στην κοινωνία με όλους τους φορείς, για τη διαμόρφωση μιας νέας αναπτυξιακής πορείας της χώρας, που θ’ αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις των καιρών, καθώς και τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα, όπως το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, την υστέρηση στην ανταγωνιστικότητα,  το υψηλό δημόσιο χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα.
Και πρόσθεσε:
«Σε ό,τι αφορά στην Eurobank, η θέση της είναι ξεκάθαρη. Στήριξε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίζει να στηρίζει σταθερά την ελληνική επιχειρηματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας προς τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυξάνονται τα τελευταία 5 χρόνια με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 20%, με το υπόλοιπο των χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων στο τέλος του 2008 να ανέρχεται στα 24 δισεκ. ευρώ. Παράλληλα, βελτίωσε στο 17%  το μερίδιό της στις εξαγωγές το 2008, και βρίσκεται, με βάση τα υπόλοιπα, στην πρώτη θέση στην αγορά του leasing και στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά στον τομέα του εξαγωγικού factoring».
Ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα,  η Eurobank  λειτουργεί μια (1) μονάδα Large Corporate με έδρα την Θεσσαλονίκη, επτά (7) Επιχειρηματικά Κέντρα (4 στην Θεσσαλονίκη και από ένα σε Καβάλα, Λάρισα και Βόλο), καθώς και δύο (2) Επιχειρηματικές μονάδες (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή) για την εξυπηρέτηση εταιριών με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €2,5 εκατ.. Όλες αυτές οι μονάδες καλύπτουν με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες 850 περίπου ενεργών πελατών και έχουν συνολικά υπόλοιπα πιστοδοτήσεων περίπου €1,5 δισεκ.

Παράλληλα και μέσω του δικτύου των 116 καταστημάτων της στη Βόρεια Ελλάδα, η Τράπεζα συνεργάζεται με περίπου 40.000 μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, με συνολικό ύψος πιστοδοτήσεων περίπου €2 δισεκ.

Επιπλέον, για την αρτιότερη κάλυψη των αναγκών των πελατών του ομίλου, λειτουργούν δύο (2) μονάδες Private Banking (σε Θεσσαλονίκη και Βόλο), γραφείο της Eurobank EFG Χρηματιστηριακής στη Θεσσαλονίκη, ενώ η EFG Leasing και η EFG Factors, μέσω των τοπικών γραφείων τους στην Θεσσαλονίκη, προσφέρουν ανά πάσα στιγμή τις υπηρεσίες τους με τα εξειδικευμένα τους στελέχη.
Παρουσιάζοντας τους άξονες των νέων πρωτοβουλιών της Eurobank, ο κ. Γ. Μαρίνος τόνισε ότι η Τράπεζα για να στηρίξει το νέο αναπτυξιακό προσανατολισμό που αναδύεται ως αναγκαιότητα για τη χώρα στο σημερινό περιβάλλον:
 • Δεσμεύει τουλάχιστον €1,5 δισεκ. για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Δημιουργεί ένα κεφάλαιο €30 εκατ., στοχεύοντας να κινητοποιήσει παράλληλα άλλα €100 εκατ. κεφάλαια ιδιωτών για μετοχικές συμμετοχές σε εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και σε εταιρίες που επενδύουν σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και σε εταιρίες που συγχωνεύονται για τη διαμόρφωση ισχυροτέρων σχημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό.
 • Σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπου έχουν εγκριθεί 52 έργα συνολικού προϋπολογισμού €5,7 δισεκ., η Eurobank έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη οργάνωσε και χρηματοδότησε το πρώτο έργο σύμπραξης (πυροσβεστικούς σταθμούς). Ειδικά για το χώρο των μεγάλων έργων υποδομής, που απαιτούνται κεφάλαια € 7 δισεκ. τα επόμενα χρόνια, η Eurobank είναι διοργανωτής της χρηματοδότησης τριών μεγάλων έργων, μεταξύ των οποίων και η υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης και σύμβουλος σε άλλα τρία.
 • Για τον τουρισμό, που συνεισφέρει το περίπου 18% του ΑΕΠ και άμεσα-έμμεσα απασχολεί το 16% του εργατικού δυναμικού,  η Eurobank, με υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων άνω του €1,1 δισεκ. και ρυθμούς αύξησης των χορηγήσεων κοντά στο 50% τα τελευταία τρία χρόνια, προωθεί την ευέλικτη αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων, χρηματοδοτεί ανακαινίσεις ξενοδοχείων με ευνοϊκούς όρους, και παρέχει κεφάλαια κίνησης έναντι προεξόφλησης μελλοντικών απαιτήσεων από τους διεθνείς tour operators.
 • Ειδικά, εξειδικευμένα και πρωτοπόρα προγράμματα στήριξης διαμορφώθηκαν επίσης για τις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, η συμμετοχή  των οποίων στην ανάπτυξη της χώρας πρέπει να διευρυνθεί (π.χ. χρηματοδότηση παραγωγικών υποδομών, προεξόφληση παραγγελιών και τιμολογίων, προεξόφληση του ΦΠΑ με εκχώρηση της αντίστοιχης απαίτησης της εξαγωγικής επιχείρησης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ασφάλιση των εξαγωγικών κινδύνων).
 • Επιπλέον, η Eurobank στοχεύει να συνεργαστεί στενά με τους επιχειρηματικούς φορείς και της Θεσσαλονίκης και να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες που προάγουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και της οικονομίας.
Κλείνοντας, ο κ. Καραμούζης ανέφερε τέλος, ότι οι νέες αυτές πρωτοβουλίες της Eurobank, για την ενίσχυση των επενδύσεων και του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζονται ακόμη περισσότερο από το γεγονός οτι ο όμιλος έχει χτίσει έναν ισχυρό περιφερειακό ρόλο στον ευρύτερο χώρο της Νέας Ευρώπης, διαθέτοντας ήδη παρουσία – εκτός Ελλάδας – σε 9 χώρες, με δίκτυο 1.200 καταστημάτων και επιχειρηματικών κέντρων και 13.000 εργαζόμενους εκτός Ελλάδος.