Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δύο νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures

Δύο νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures, με 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, προσφέρει στους επενδυτές, από τις 21 έως 25 Ιανουαρίου, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Δύο νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures, με 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, προσφέρει στους επενδυτές, από τις 21 έως 25 Ιανουαρίου, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Πρόκειται για ένα προϊόν σε Ευρώ και ένα προϊόν σε Δολάριο ΗΠΑ, τα οποία παρέχουν δυνατότητες υψηλών αποδόσεων. Ειδικότερα, τα νέα προϊόντα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
  • Euro-Dollar Escalator: Επένδυση έξη μηνών σε Ευρώ συνδεδεμένη με τη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD (Ευρώ/Δολαρίου). O επενδυτής δικαιούται στη λήξη μία απόδοση, η οποία εξαρτάται από την ισοτιμία στη λήξη. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανέρχεται σε 10.000 Ευρώ
  • Nasdaq USD Accumulator II: Επένδυση τριών ετών σε Δολάρια με δυνατότητα συμμετοχής στην άνοδο των Μετοχών Νέας Οικονομίας μέσω του Δείκτη Nasdaq-100 Index. Η απόδοση της επένδυσης είναι συνδεδεμένη με τo άθροισμα των τριμηνιαίων αποδόσεων του Δείκτη (θετικών ή αρνητικών), με έναν περιορισμό στις θετικές αποδόσεις στο 5% ανά τρίμηνο. To αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή, καθώς και μία ελάχιστη απόδοση 6.50% είναι εγγυημένα στη λήξη. Θεωρητικά, η μέγιστη δυνατή απόδοση στη λήξη είναι 60%. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανέρχεται σε 10.000 Δολάρια.
    Τα νέα αυτά προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας στα 330 καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα.
  •