Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

«Σήμερα, διαφαίνεται σταδιακά μία τάση σταθεροποίησης και επανεργοποίησης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, και μια σταδιακή επιστροφή της διεθνούς οικονομίας σε μία φάση ανάκαμψης, ορατής αρχικά στις ΗΠΑ, και με την προσδοκία ότι θα επεκταθεί αργότερα και στην Ευρώπη.  Στη βελτίωση της εικόνας έχουν συμβάλλει καθοριστικά η επίσης πρωτοφανής σε μέγεθος και, εμβέλεια συντονισμένη αντίδραση κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, εποπτικών αρχών και διεθνών οργανισμών».

Την επισήμανση αυτή έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias κ. Νικόλαος Νανόπουλος, σε ομιλία του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eurobank EFG που συνήλθε σήμερα (19 Ιουνίου 2009). Ο κ. Νανόπουλος πρόσθεσε ότι «Η ελληνική οικονομία βιώνει, με σχετικά λιγότερο οξύ τρόπο, την κρίση και την παγκόσμια ύφεση, καταφέρνοντας να διατηρήσει για την ώρα τουλάχιστον, έναν, έστω και οριακά θετικό, ρυθμό ανάπτυξης.  Οι περισσότερες προβλέψεις μιλούν για ενδεχόμενη ύφεση μικρής όμως εμβέλειας, δηλαδή 3 – 4 ποσοστιαίες μονάδες ηπιότερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης.  Η ελληνική οικονομία έχει αμυντικά χαρακτηριστικά, τα οποία στη συγκυρία της κρίσης, λειτούργησαν ως ανάχωμα: είναι σχετικά κλειστή, διαθέτει μεγάλο δημόσιο τομέα και βασίζεται περισσότερο σε υπηρεσίες και λιγότερο στη βιομηχανία και τις εξαγωγές. Το γεγονός όμως ότι διερχόμαστε με σχετικά ηπιότερο τρόπο την κρίση δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παραγνωρίζουμε τις σοβαρές και χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την οικονομία μας.  Οι αδυναμίες αυτές υποσκάπτουν την οικονομική σταθερότητα και την προοπτική επιστροφής σε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όταν ξεπερασθούν οι συνέπειες της κρίσης».

Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank αναφέρθηκε στις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και υπογράμμισε ότι πρέπει να περάσουμε, για την έξοδο από την κρίση, σε ένα νέο κύκλο δυναμικής και διατηρήσιμης ανάπτυξης που θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμα και την απασχόληση και την ευημερία. Ένα νέο κύκλο που απαιτεί διαφορετικό αναπτυξιακό προσανατολισμό. Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, είπε ο κ. Νανόπουλος,  θα πρέπει να στηριχθεί και να στηρίζει την εξωστρέφεια της οικονομίας και τον εξαγωγικό της προσανατολισμό, τη μακροχρόνια αποταμίευση, την ποιοτική αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής, την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα. Πρέπει να γίνουμε ικανοί να παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διακριτό το στοιχείο της ποιότητας, και να τα εξάγουμε με ανταγωνιστικούς όρους, εισφέροντας στη χώρα, διεθνή αξιοπιστία, σταθερή ανάπτυξη και απασχόληση. Και πρόσθεσε: «Πρέπει να στηρίξουμε τις σύγχρονες εξαγωγικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους τομείς που διαθέτουν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα.  Να υποστηρίξουμε εξωστρεφείς τομείς, όπως ενδεικτικά ο ποιοτικός τουρισμός, η αγροτική παραγωγή και η επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, η ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η ναυτιλία.  Είναι προφανές ότι, η παράλληλη ενίσχυση των έργων υποδομής, και η ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων που βοηθούν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, είναι απόλυτα απαραίτητα. Αντίστοιχα, απαιτούνται οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και το άνοιγμα κλειστών αγορών και επαγγελμάτων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας και της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα, και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Σ’ αυτό το νέο πρότυπο ανάπτυξης ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να είναι καθοριστικός».
Εξάλλου ο Πρόεδρος της Eurobank EFG κ. Ξενοφών Νικήτας τόνισε ότι: «Διεθνώς όλοι είναιεπιφυλακτικοί για το χρόνο εξόδου από την κρίση που ταλανίζει την πραγματική οικονομία. Υπάρχουν όμως και τάσεις και στοιχεία, έστω και περιορισμένα, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι προφανώς τα χειρότερα ανήκουν στο παρελθόν.  Αυτή η αισιοδοξία ενέχει όμως τον κίνδυνο να δημιουργήσει σε κυβερνήσεις αλλά και σε όλους τους παράγοντες της αγοράς εφησυχασμό ενώ η εγρήγορση πρέπει να είναι στο ζενίθ.  Πιστεύουμε πάντως ότι με τη συνεχή προσπάθεια και φυσικά με τα μαθήματα από τα λάθη του παρελθόντος θα οδηγηθούμε από την αρχή του επόμενου χρόνου σε μία σταδιακή ανάκαμψη των οικονομιών διεθνώς.  Σε ό, τι αφορά την Eurobank έχουμε έναν Όμιλο ισχυρό κεφαλαιακά, θωρακισμένο έναντι κινδύνων με βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη».
Αναφερόμενος στο πιστωτικό σύστημα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Ν. Νανόπουλος παρατήρησε ότι ο τραπεζικός τομέας στη χώρα μας ξεπέρασε την κρίση με σχετικά μικρότερες επιπτώσεις σε σχέση με τα τραπεζικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών και συνεχίζει να στηρίζει, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της συγκυρίας. Στο εξωτερικό οι ελληνικές τράπεζες στήριξαν με υπευθυνότητα το ελληνικό επιχειρηματικό κεφάλαιο, συνεισφέροντας στην εξωστρεφή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα με επιτυχία τον διεθνή ανταγωνισμό ενώ κέρδισαν την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση των τοπικών κοινωνιών. Και υπογράμμισε: «Σήμερα, απέναντι στις νέες προκλήσεις που αναφύονται, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουμε με ακόμα μεγαλύτερη υπευθυνότητα το ρόλο που μας αναλογεί.  Θα πρέπει να στηρίξουμε το νέο αναπτυξιακό προσανατολισμό που αναδύεται πλέον ως μονόδρομος για την ελληνική οικονομία, και να υποστηρίξουμε πολύπλευρα και ουσιαστικά τις παραγωγικές και επιχειρηματικές δυνάμεις της χώρας μας, δίνοντας νέα ώθηση στην εξωστρέφεια της οικονομίας μας. Παράλληλα, οι τράπεζες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς θα πρέπει να προσαρμοστούν στις επιταγές της «επόμενης μέρας», όταν τα δεδομένα και τα διδάγματα της κρίσης ενσωματωθούν τόσο σε επίπεδο διάρθρωσης και λειτουργίας, όσο και σε επίπεδο κουλτούρας και συμπεριφοράς.  Αυτή η εξέλιξη θα ευνοήσει τράπεζες και τραπεζικά συστήματα, όπως το ελληνικό, που είναι περισσότερο εστιασμένα σε παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες, με περισσότερο ελεγχόμενη ανάληψη κινδύνων και μεγαλύτερη επικέντρωση στην καλλιέργεια σχέσεων με πελάτες. Η έμφαση μετατοπίζεται πλέον από τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς προς την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας στην τραπεζική σχέση.  Για τον Όμιλό μας η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε λόγω της κρίσης και της διαφορετικής συγκυρίας είναι διπλή.  Αφενός, να θωρακίσουμε αποτελεσματικά τον Οργανισμό μας απέναντι στους κλυδωνισμούς της κρίσης, ιδιαίτερα στους κρίσιμους τομείς της κεφαλαιακής ισχύος, ρευστότητας και ποιότηταςχαρτοφυλακίου. Αφετέρου, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας, τιμώντας τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε πάντοτε δίπλα τους με κατανόηση και ευελιξία και στις δύο αυτές προκλήσεις.  Στη διπλή αυτή πρόκληση, ο Όμιλός μας απαντά αποτελεσματικά παραμένοντας κερδοφόρος, κεφαλαιακά ισχυρός και κοινωνικά υπεύθυνος. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε μια νέα δημιουργική ισορροπία στις σχέσεις κράτους – επιχειρηματικότητας – τραπεζών και κοινωνίας, με όραμα μια ξεκάθαρη και κοινά αποδεκτή αναπτυξιακή στρατηγική όπου κάθε πλευρά έχει ρόλο και ευθύνη».

Αναλύοντας την πορεία της Eurobank το 2008 ο κ. Νανόπουλος τόνισε ότι τα αποτελέσματα του τραπεζικού ομίλου δείχνουν ότι ο Όμιλος έχει και τις ικανότητες και τα μέσα να διαχειριστεί με ευελιξία και προσαρμοστικότητα τις δυσκολίες. Παρά την κρίση ο Όμιλος διατήρησε και το 2008 υγιή κερδοφορία, ισχυρή αύξηση καταθέσεων, σημαντική αύξηση χορηγήσεων και επιβράδυνση στον αυξητικό ρυθμό των δαπανών. Έτσι, παρά την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος πέτυχε χαμηλό δείκτη επισφαλών δανείων ενώ διατηρεί υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και φερεγγυότητα.
Τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Ομίλου για το τρέχον έτος που είναι:
  • Η ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας προ προβλέψεων.
  • Ο αυστηρότερος έλεγχος των κινδύνων.
  • Η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου.
  • Ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα και βέβαια,
  • Η έμφαση στην καλλιέργεια συνολικής σχέσης με τον πελάτη και στην καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Ν. Νανόπουλος τόνισε ότι «διαθέτουμε ό, τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Έχουμε όραμα, στρατηγική, πολυετή εμπειρία άριστης εκτέλεσης φιλόδοξων επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά κυρίως ικανότατο προσωπικό και στελεχιακό δυναμικό. Χτίζουμε τα νέα ισχυρά μας πλεονεκτήματα για το μέλλον, τις προϋποθέσεις για μια μακροπρόθεσμη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη προς όφελος των εργαζομένων, των πελατών μας, των μετόχων μας και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος, υπό τη μορφή δωρεάν μετοχών, με αναλογία 2 νέων μετοχών ανά 98 παλιές. Εκτιμάται ότι μετά την εξασφάλιση των απαραιτήτων αδειών το δικαίωμα για τη λήψη των νέων μετοχών θα αποκοπεί περί τα τέλη Ιουλίου και η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο θα αρχίσει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

Επίσης ενέκρινε τη διάθεση δωρεάν μετοχών, με ανώτατο όριο τις 250 μετοχές κατ΄ άτομο στο χαμηλόβαθμο προσωπικό της Τράπεζας, δηλαδή σε περίπου 4.500 εργαζόμενους.
Τέλος λόγω ελλείψεως αυξημένης απαρτίας το θέμα αναφορικά με την έκδοση εξαγοράσιμου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ. ευρώ, θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2009, στο Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη, Αμαλίας 20 και Σουρή, στις 10.00 το πρωί.