Κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3723/2008, ποσού 950.125.000 ευρώ, με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου και την καταβολή του ποσού της αύξησης από το Ελληνικό Δημόσιο με εισφορά ίσης αξίας ομολόγων εκδόσεώς του.