Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ομόλογο

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, λόγω της ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας που διαθέτει και κατόπιν της σχετικής άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος, θα προβεί στις 30 Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της έκδοσης,  στην πρόωρη εξόφληση των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier II), ύψους 400 εκατ. ευρώ που εκδόθηκαν από τη θυγατρική της εταιρεία EFG Hellas plc, στο πλαίσιο του Προγράμματος Euro Medium Term Notes (EMTN), στις 30 Ιούνιου 2004.