Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2009 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2009

Σε συνέχεια της από 31/03/2009 ανακοίνωσης σχετικά με το Οικονομικό Ημερολόγιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για το έτος 2009, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
 1. Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων παραμένουν ως είχαν, ήτοι:
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2009
   Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2009
   Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2009
   Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009
 2. Η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία, όπως είχε ανακοινωθεί, θα ελάμβανε χώρα στις 6 Μαΐου 2009, μετατίθεται. Η νέα ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί από την Τράπεζα με νεώτερη ανακοίνωσή της.