Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερίδα με θέμα την Τιτλοποίηση

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή στελεχών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Ημερίδα με θέμα την Τιτλοποίηση. Η Ημερίδα διοργανώθηκε από την EFG Telesis Finance και τη Deutsche Bank, στρατηγικό εταίρο της EFG Eurobank Ergasias και σηματοδοτεί το έντονο ενδιαφέρον των δύο οργανισμών για την ανάπτυξη σύγχρονων εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης και στην ελληνική αγορά που να απαντούν στις συνεχώς εντεινόμενες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρηματικών μονάδων (του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα) για εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, αλλά και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή στελεχών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Ημερίδα με θέμα την Τιτλοποίηση. Η Ημερίδα διοργανώθηκε από την EFG Telesis Finance και τη Deutsche Bank, στρατηγικό εταίρο της EFG Eurobank Ergasias και σηματοδοτεί το έντονο ενδιαφέρον των δύο οργανισμών για την ανάπτυξη σύγχρονων εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης και στην ελληνική αγορά που να απαντούν στις συνεχώς εντεινόμενες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρηματικών μονάδων (του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα) για εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, αλλά και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias και πρόεδρος της EFG Telesis Finance κ. Νίκος Καραμούζης, τόνισε πως η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του ενεργότερου ρόλο και των πρωτοβουλιών που θα αναλάβουν από κοινού η EFG Eurobank Ergasias και η Deutsche Bank στην εγχώρια αγορά εκδόσεων χρέους όπου θα εισάγουν έγκαιρα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ήδη αξιοποιούνται ευρέως στις διεθνείς αγορές. Προς την Ημερίδα απευθύνθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Ιωάννης Κουσουλάκος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ελληνική εμπειρία σε θέματα Τιτλοποίησης και την σταδιακή εισαγωγή των νέων εργαλείων στη δημοσιονομική διαχείριση με στόχο την μείωση του δημοσίου χρέους με όρους σύγχρονους και συμβατούς με τις τάσεις στις αγορές. Ο κ. Κουσουλάκος επισήμανε πως δυνατότητες αξιοποίησης τέτοιων εργαλείων έχουν τόσο το δημόσιο όσο και οι άλλοι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και τις μελλοντικές τους ροές για την άμεση άντληση κεφαλαίων και έτσι την καλύτερη διαχείριση του χρέους τους και την διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής τους. Επίσης ανακοίνωσε πως το δημόσιο προτίθεται να βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο και να άρει τα φορολογικά αντικίνητρα έτσι ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν χρήση των νέων εργαλείων με πρώτη αναφορά στις τράπεζες οι οποίες θα μπορούν να αναπτύξουν την Τιτλοποίηση, όπως συμβαίνει σε άλλες αναπτυγμένες αγορές. Από την πλευρά της Deutsche Bank, o κ. Michael Raynes, Managing Director, Head of European Securitisation Group, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της Τιτλοποίησης σαν χρηματοδοτικό εργαλείο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, οτι χρησιμοποιείται πλέον στις ΗΠΑ σαν το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο από εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τις εκδόσεις της κατηγορίας αυτής να υπερβαίνουν πλέον αυτές των κλασσικών ομολόγων. Έτσι, το 2001 στις ΗΠΑ, οι εκδόσεις αυτές ανήλθαν σε 344 δισ. δολάρια ενώ στην Ευρώπη μόλις σε 145 δισ. δολάρια. Ο κ. Raynes αναφέρθηκε επίσης στο πως από την άλλη πλευρά, στην Ευρώπη, το εργαλείο αυτό το εφαρμόζουν σήμερα σε πολύ ευρύτερη γκάμα στοιχείων ενεργητικού από ότι στις ΗΠΑ όπου η ευρύτερη χρήση γίνεται στο χώρο των πιστωτικών καρτών, των στεγαστικών δανείων και των δανείων χρηματοδότησης αυτοκινήτου. Η κα Nicole Downer, Director European Securitisation Group της Deutsche Bank αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της Τιτλοποίησης έναντι του απλού δανεισμού, όπως είναι τα ομόλογα που δεν έχουν υποστήριξη στοιχείων ενεργητικού ή την απλή τραπεζική χρηματοδότηση. Προκύπτει δε η διαπίστωση ότι η Τιτλοποίηση βοηθά ιδιαίτερα τον εκδότη να περιορίσει το συνολικό κόστος δανεισμού, αφού αν και η Τιτλοποίηση φαίνεται να έχει πιο υψηλό κόστος, λειτουργεί όμως κατά τέτοιο τρόπο ώστε αποδεσμεύοντας κεφάλαια να αποδεικνύεται τελικώς ως χρηματοδότηση χαμηλότερους κόστους. Στο θέμα του ποιοι είναι οι επενδυτές ομολόγων Τιτλοποίησης και ποια τα κριτήριά τους αναφέρθηκε ο κ. Ganesh Rajendra, Director Head of European Securitisation Research της Deutsche Bank, ο οποίος έκανε μια ανάλυση της αγοράς ομολόγων Τιτλοποιήσης στην Ευρώπη τόσο από πλευράς εκδοτών όσο και από πλευράς επενδυτών. Όπως ανέφερε, σήμερα πλέον υπάρχουν πολλές εταιρίες με συγκεκριμένα μεγάλα προγράμματα εκδόσεων όπως οι εταιρίες του real estate καθώς και εταιρίες του δημοσίου τομέα στο χώρο της ενέργειας, της διαχείρισης υδάτινων πόρων κλπ. Βέβαια αντίστοιχες πολιτικές ακολουθούν και μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες όπως η Volkswagen, η Fiat κα.. Τέλος, ο κ. Alan Newton, Senior Partner της Freshfields αναφέρθηκε στο πως το νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Τιτλοποίησης με αναφορές στα συστήματα και τη λειτουργία της στις άλλες ευρωπαικές χώρες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Deutsche Bank είναι σήμερα ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος οργανισμός στην ευρωπαική αγορά και από τους μεγαλύτερους διεθνώς στο χώρο των κεφαλαιαγορών με μακρά και συνεχώς αυξανόμενη επιτυχημένη δραστηριότητα που επισφραγίζεται από διεθνείς διακρίσεις από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς. Όπως ανακοινώθηκε στην Ημερίδα, από κοινού η Deutsche Bank και η EFG Telesis Finance προγραμματίζουν τη διοργάνωση μεγάλου διεθνούς Συνεδρίου με θέμα την Τιτλοποίηση και τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές το οποίο θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη στην Αθήνα. Επισημάνθηκε δε πως επελέγη η Αθήνα για την διεξαγωγή του Συνεδρίου καθώς αποκτά μια συνεχώς διευρυνόμενη σημασία και σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης τέτοιων δραστηριοτήτων.