Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δύο Νέες Επιτυχίες για τα αμοιβαία κεφάλαια Eurobank EFG

Δύο νέες επιτυχίες έρχονται να προστεθούν στο ενεργητικό της EFG ΑΕΔΑΚ, με τα αμοιβαία κεφάλαια Eurobank EFG (LF) Special Purpose 8% Equity Formula € και Eurobank EFG (LF) Special Purpose 6% Equity Formula $ να επιτυγχάνουν τους τελευταίους 12 μήνες να προστατεύσουν πλήρως το κεφάλαιο των επενδυτών που τα εμπιστεύτηκαν και να αποφέρουν απόδοση +8% και +6% αντίστοιχα. Την ίδια περίοδο (4/2008- 4/2009) οι μετοχικές αγορές στην Αμερική, Ευρώπη και Ιαπωνία κατέγραφαν σημαντικότατες απώλειες, S&P 500: - 36,9%, DJ STOXX 50: - 37,9%, NIKKEI 225: - 36,3%.
Τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια εντάσσονται στην κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων Ειδικού Τύπου που η EFG ΑΕΔΑΚ έχει καθιερώσει στην Ελληνική αγορά από το 2003. Μέσω της χρήσης σύνθετων τεχνικών διαχείρισης τα προϊόντα ειδικού τύπου συνδυάζουν προστασία (μερική ή ολική) για την επένδυση, ενώ ταυτόχρονα προδιαγράφουν μέσω ενός συγκεκριμένου κάθε φορά μηχανισμού, την προσδοκώμενη απόδοση παρατηρώντας την πορεία ανοδική ή καθοδική των χρηματιστηριακών δεικτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σήμερα η EFG ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται 19 αμοιβαία κεφάλαια Ειδικού Τύπου συνολικού ενεργητικού € 1 δισ, ενώ παραμένει ο μεγαλύτερος Έλληνας διαχειριστής με μερίδιο αγοράς 23,90% και συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια € 2,2 δισ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για το 1ου τρίμηνο του 2009.