Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Υπογραφή Σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η ΕΤΕπ, Η ALPHA BANK ΚΑΙ Η EUROBANK EFG ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε σήμερα στην Αθήνα την πρώτη της νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα, ανερχόμενη στο ποσό-ρεκόρ των 500 εκατ. ευρώ, με την Alpha Bank και την Eurobank EFG, οι οποίες θα προσθέσουν στο ποσό αυτό άλλα 500 εκατ. ευρώ από ιδίους πόρους τους.  Οι συμβάσεις υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής, παρουσία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννη Παπαθανασίου, και περίπου 100 επιχειρηματιών, από τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, κ. Πλούταρχο Σακελλάρη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank, κ. Δημήτριο Μαντζούνη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank EFG, κ. Νικόλαο Νανόπουλο.
Οι δύο τράπεζες εταίροι της ΕΤΕπ, οι οποίες είναι μεταξύ των κορυφαίων ελληνικών τραπεζών και διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα καταστημάτων και σημαντικά χαρτοφυλάκια ΜΜΕ στην Ελλάδα, καθώς και σε γειτονικές χώρες, έλαβαν 250 εκατ. ευρώ έκαστη.  Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ στους τομείς της βιομηχανίας, της γεωργίας, των εμπορικών υπηρεσιών και του τουρισμού στην Ελλάδα.  Η χρηματοδοτική διευκόλυνση που υπεγράφη με την Eurobank EFG περιλαμβάνει επίσης δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων.
Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου, δήλωσε τα εξής:   «Με τη νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση 500 εκατ. ευρώ που προσφέρει η ΕΤΕπ, διευρύνονται οι δυνατότητες για την κάλυψη των αναγκών σε ρευστότητα που έχουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή την πρωτόγνωρη διεθνή οικονομική κρίση που βιώνουμε.  Η χρηματοδότηση θα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού, του εμπορίου και γενικότερα των υπηρεσιών.  Είμαι βέβαιος ότι τα κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν, μέσα και από τις πρωτοβουλίες που θα πάρουν οι ελληνικές τράπεζες, για να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις μας. Με το σχέδιο που καταρτίσαμε και εφαρμόζουμε, έχουμε ως στόχο να μετριάσουμε όσο είναι δυνατό τις επιπτώσεις της κρίσης.  Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, που ενίσχυσαν τον δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας, όπως και συνεχίζουμε την πολιτική της δημοσιονομικής προσαρμογής, με σκοπό, να εκμεταλλευθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις ευκαιρίες που θα προσφέρει η μελλοντική ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας.  Μέχρι τότε,  στόχος μας αλλά και υποχρέωσή μας είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αναπτυξιακών «εργαλείων», όπως αυτά που προσφέρει η ΕΤΕπ στις ευρωπαϊκές οικονομίες».
Κατά την τελετή υπογραφής, ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Πλούταρχος Σακελλάρης, δήλωσε τα εξής: «Η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μικρές επιχειρήσεις.  Θα ενεργήσουμε δυναμικά, για να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να ξεπεράσουν την κρίση. Η δράση μας ενισχύεται χάρη στη συνεργία με τις τράπεζες εταίρους μας, Alpha Bank και Eurobank EFG.  Στην παρούσα φάση πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να επαναφέρουμε την ανάπτυξη, η οποία δεν μπορεί να προέλθει παρά από ισχυρές και ανθούσες επιχειρήσεις, που προωθούν την καινοτομία και δημιουργούν ευκαιρίες».
Ο κ. Δημήτριος Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, δήλωσε:   «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που συμμετέχουμε στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ ύψους 1 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο τις μικρότερες επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην οικονομική κρίση και να συνεχίσουν να επενδύουν στην επιχειρησιακή τους ανάπτυξη και προοπτική».
Ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG, δήλωσε τα εξής:   «Η νέα σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα, ενισχύει την εξαιρετική  συνεργασία που αναπτύσσει η Εurobank με την ΕΤΕπ τα τελευταία χρόνια.  Αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων για την Ελλάδα, τη χρηματοδότηση -με ευνοϊκούς όρους- μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποδομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συγχρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής. Σε δυο εβδομάδες υπογράφεται επίσης η χρηματοδότηση του πρώτου έργου στην Ελλάδα με τη μορφή ΣΔΙΤ, το οποίο συγχρηματοδοτούμε 50/50 με την ΕΤΕπ. Τέλος, η συνεργασία μας με την ΕΤΕπ επεκτείνεται και στη Νέα Ευρώπη, καθώς δρομολογείται η σύναψη Δανείων συνολικού ύψους 450 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ και στις χώρες αυτές».  
Κατά την τελετή υπογραφής, ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), και ο  κ. Παναγής Καρέλλας, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, εκφώνησαν ομιλίες τονίζοντας ότι η συμμετοχή της ΕΤΕπ αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες για τις στηριζόμενες επενδύσεις, διότι συνεπάγεται δυνατότητα λήψης χρηματοδοτήσεων μεγαλύτερης διάρκειας, χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και καλύτερους όρους για τις επιχειρήσεις.  Η νέα αυτή χρηματοδοτική ρύθμιση, η οποία είναι απλούστερη και πιο ευέλικτη από παλαιότερες, θα επιτρέψει στις τράπεζες εταίρους της ΕΤΕπ να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις και δαπάνες κάθε μορφής (επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα στοιχεία ενεργητικού ή κεφάλαιο κίνησης) απαραίτητες για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους.
Επαφές με τον Τύπο:
  • ΕΤΕπ  κα Ελένη Καββαδία, Κύρια Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Τηλ.: +30 210 7257336, Ηλεκτρονική διεύθυνση: kavvadia@eib.org, http://www.eib.org
  • ALPHA BANK κα Ελένη Στεργίου, Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων, Τηλ.:  +30 210 3262432, Φαξ: +30 210 3262439, Ηλεκτρονική διεύθυνση:  estergiou@alpha.gr, http://www.alpha.gr 
  • EUROBANK EFG Γραφείο Τύπου Τηλ.: +30 210 3337181, Φαξ: +30 210 3337256, Ηλεκτρονική διεύθυνση: pressoffice@eurobank.gr, http://www.eurobank.gr.