Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οικονομικό Ημερολόγιο 2009

Σε συνέχεια της από 25 Φεβρουαρίου 2009 ανακοίνωσης της Τράπεζας  EFG Eurobank Ergasias A.E. και σύμφωνα με το Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2009:
 • Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων
  Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009
 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2009
  Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009
 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2009
  Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009
 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2009
  Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009