Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέο Στεγαστικό Δάνειο “Σπίτι Στα Σίγουρα”

H Eurobank EFG ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες και προβληματισμούς στα ελληνικά νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, δημιούργησε ένα νέο πρωτοποριακό στεγαστικό προϊόν.

Το Νέο Στεγαστικό Δάνειο «Σπίτι Στα Σίγουρα» αφενός προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα μιας χαμηλής δόσης αλλά και τη σιγουριά της ομαλής αποπληρωμής του δανείου του, ακόμη και αν συμβεί κάτι απρόοπτο στη ζωή του.

Το νέο πρόγραμμα διαθέτει 3 βασικά χαρακτηριστικά. Πιο αναλυτικά:

  • Το δάνειο χορηγείται μισό σε ευρώ και μισό σε ελβετικό φράγκο συνθέτοντας στην πράξη τη σταθερότητα του ευρώ και τα χαμηλά επιτόκια του ελβετικού. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει σήμερα μια πραγματικά χαμηλή δόση που διευκολύνει άμεσα την αποπληρωμή του δανείου. Συγκεκριμένα, για κάθε €100.000 δανείου, η δόση που προκύπτει είναι της τάξης των €460 με κυμαινόμενο στεγαστικό βασικό επιτόκιο χορηγήσεων σε ευρώ (ΣΒΕΧ euro - σήμερα 3,50%) πλέον περιθωρίου 1,10% και κυμαινόμενο στεγαστικό βασικό επιτόκιο χορηγήσεων σε ελβετικό φράγκο (ΣΒΕΧ CHF - σήμερα 2,00%) πλέον περιθωρίου 1,40%, για ποσοστό χρηματοδότησης έως 80% και μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 35 χρόνια.
  • Επιπλέον, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής των δόσεων τους ανάλογα με την πορεία των οικονομικών τους και πιο συγκεκριμένα μπορούν να μειώσουν ή και να παραλείψουν τη δόση τους κατά τη διάρκεια του στεγαστικού τους δανείου.
  • Τέλος, το νέο πρόγραμμα παρέχει τη σιγουριά κάλυψης έως και 12 δόσεων σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος, λόγω απόλυσης, ατυχήματος ή ασθένειας, προσφέροντας έτσι μια ομπρέλα προστασίας στους κατόχους του δανείου για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τυχόν απρόβλεπτες εξελίξεις λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Το Νέο Στεγαστικό Δάνειο “Σπίτι Στα Σίγουρα” είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 20 Μαρτίου σε όλα τα καταστήματα της Eurobank.