Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέος Σύμβουλος Διοίκησης

Καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης στην Τράπεζα Eurobank EFG αναλαμβάνει ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, μέχρι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος της ΧΑΛΚΟΡ και στέλεχος με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας.
Ο κ. Μ. Τασόπουλος θα εποπτεύει τη Διεύθυνση συμμετοχών της Τραπέζας σε μη εισηγμένες εταιρείες (Private Equity) και θα αναφέρεται στον επικεφαλής του Ομίλου στους τομείς επενδυτικής τραπεζικής, χρηματιστηριακών συναλλαγών & ιδιωτικών επενδυτικών τοποθετήσεων σε εταιρείες, κ. Κ. Μητρόπουλο.
Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της στρατηγικής private equity του Ομίλου και την ενεργή ανάπτυξη του συνόλου των μη στρατηγικών συμμετοχών του στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και των συμμετοχών του σε private equity funds.
Θα διαχειρίζεται το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του Oμίλου που αφορά σε επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και σε private equity funds και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας του Ομίλου σε θέματα επενδύσεων private equity με θεσμικούς επενδυτές, ιδιωτικά επιχειρηματικά κεφάλαια, εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών και σημαντικούς ιδιώτες – επενδυτές.
Ο κ. Μ. Τασόπουλος είναι κάτοχος τίτλων σπουδών PhD και ΜPhil in Engineering & Applied Science από το Yale University, έχει Master in Industrial Engineering & Management Science από το Columbia University και Master in Chemical Engineering από το Worcester Polytechnic Institute. Επίσης, κατέχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο παρελθόν είχε εργασθεί επίσης στην εταιρεία Παπουτσάνης  και στο Κέντρο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.