Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βραβείο Global Finance

Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για το 2009Best Developed Market Bank»), ανακηρύχθηκε η Eurobank EFG από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance.
Όπως επισημαίνεται από το περιοδικό, η διάκριση αυτή που αφορά χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αναπτυγμένων χωρών, απονέμεται στις τράπεζες εκείνες που ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών τους σε δύσκολες περιόδους για τις αγορές και πέτυχαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για μελλοντικές επιτυχίες.
Για την αξιολόγηση εξετάστηκαν ποικίλα αντικειμενικά κριτήρια και ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις των αναλυτών, των οίκων αξιολόγησης, τραπεζικών συμβούλων και άλλων στελεχών του τραπεζικού κλάδου.  Ανάμεσα σε αντικειμενικά κριτήρια ήταν η αύξηση του ενεργητικού, η κερδοφορία, η γεωγραφική επέκταση, η δημιουργία στρατηγικών σχέσεων, οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και η πρωτοπορία στο σχεδιασμό των προϊόντων.

Σύμφωνα με το περιοδικό Global Finance, ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών οδηγεί στην ανάδειξη των κορυφαίων τραπεζών οι οποίες μπορεί να μην είναι οι μεγαλύτερες, οι παλαιότερες ή οι πιο διαφοροποιημένες σε κάθε χώρα, αλλά είναι οι καλύτερες με τις οποίες οργανισμοί σε διεθνές επίπεδο, προτιμούν να συναλλάσσονται.