Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέο Ανοιχτό Επαγγελματικό Έξτρα

Με ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοδότησης, η Eurobank EFG, και στις σημερινές δύσκολες συνθήκες,  απαντά έμπρακτα, στις διευρυνόμενες ανάγκες των Μικρών επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών. Με το Νέο Ανοιχτό Επαγγελματικό Έξτρα τους διευκολύνει, ενισχύοντας τη ρευστότητά τους και παρέχοντας ευελιξία στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα απρόβλεπτες δυσμενείς εξελίξεις λόγω της κρίσης.
Το Νέο Ανοιχτό Επαγγελματικό Έξτρα παρέχει στις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες καταρχάς τη δυνατότητα να πληρώνουν το Κεφάλαιο του δανείου τους όποτε θέλουν. Επιπλέον όμως τους παρέχει τη δυνατότητα, να έχουν στη διάθεσή τους για δύο χρόνια έξτρα εγκεκριμένο όριο προκειμένου να καλύπτουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις τους.
Η καινούργια αυτή πρωτοβουλία, έρχεται να συμπληρώσει μία σειρά ενεργειών της Eurobank για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, όπως η ενεργός συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, τα προγράμματα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των Μικρών Επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και τα προγράμματα αναδιάρθρωσης δόσεων και δανείων σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

Το Νέο Ανοιχτό Επαγγελματικό Έξτρα θα είναι διαθέσιμο από την Δευτέρα 9 Μαρτίου σε όλα τα καταστήματα της Eurobank.