Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνάντηση Eurobank EFG - ΣΕΤΕ

Συνάντηση με το προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) πραγματοποίησε την Παρασκευή (6 Φεβρουαρίου) η Διοίκηση της Eurobank EFG.
Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, επισημάνθηκε  πως το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας θα συμβάλει ουσιαστικά στην χρηματοδοτική υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και κατά συνέπεια στην  ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση ικανοποιητικού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.
«Στόχος της συνάντησής μας, ήταν να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης και να αναζητήσουμε από κοινού τα πλέον πρόσφορα μέσα  για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Στην παρούσα φάση και υπό τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, η συνάντησή μας αποκτά ιδιαίτερο ενδιάφερον καθώς αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο η εξαιρετική σημασία που έχει συνολικά για την ελληνική οικονομία η πορεία του τομέα του τουρισμού κατά τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο  Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Νίκος Αγγελόπουλος.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Νικόλαος Νανόπουλος επεσήμανε πως «η Eurobank αντιλαμβάνεται πλήρως τα νέα δεδομένα, τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις που έχει δημιουργήσει η σημερινή δυσμενής συγκυρία σε όλους τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αναλόγως δε, έχει προσαρμόσει την πολιτική της έναντι των πελατών της, έτσι ώστε να παραμείνει αρωγός και συμπαραστάτης τους και στις σημερινές συνθήκες, τιμώντας τις μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει μαζί τους».
Στην πράξη αυτό σημαίνει πως η Τράπεζα είναι απολύτως σε θέση να αντιμετωπίζει με ευελιξία, κατανόηση αλλά και αποτελεσματικότητα τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει και ο τομέας του τουρισμού και από κοινού με τις επιχειρήσεις, να διασφαλίσει ένα αποδοτικό πλαίσιο συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank θα συνεχίσει να διευκολύνει τις επιχειρήσεις και στον τομέα του τουρισμού ώστε να καλύπτουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις νέες συνθήκες και τους κινδύνους που έχουν διαμορφωθεί στις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια οικονομία. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο οι τουριστικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την προσπάθεια που ο κρίσιμος αυτός τομέας καταβάλλει ώστε να είναι ανταγωνιστικός και να αναβαθμίζει συνεχώς τη θέση του σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και ραγδαία μεταβαλλόμενη διεθνή αγορά.
Αξίζει να επισημανθεί ότι η Eurobank, τα τελευταία χρόνια, μέσω των ποικίλων χρηματοδοτικών μέσων που διαθέτει (κεφάλαια κίνησης, ομολογιακά και άλλα δάνεια, Leasing & Factoring) έχει αυξήσει τη χρηματοδότηση προς τα ξενοδοχεία με μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 50% την τελευταία τριετία, ενώ πολλαπλάσια είναι συνολικά η χρηματοδοτική υποστήριξη των επιχειρήσεων του τομέα.
Σημειώνεται ότι η Εurobank είναι μέλος του ΣΕΤΕ από το 1998.
Από την πλευρά της Eurobank στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG κ. Νικόλαος Νανόπουλος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Καραμούζης ο Γενικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Μαντάς και ο Πρόεδρος της EFG Telesis Finance κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος.  Από την πλευρά του ΣΕΤΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Νίκος Αγγελόπουλος, ο κ. Στέλιος Γκολέμης  Αντιπρόεδρος, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης Μέλος Δ.Σ, ο κ. Σπύρος Κοκοτός, Επίτιμος Πρόεδρος, και ο κ. Γιώργος Δρακόπουλος  Γενικός Διευθυντής.

Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται οι κ.κ.:
Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής, Σ.Ε.Τ.Ε., Στέλιος Γκολέμης  Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Τ.Ε., Νίκος Αγγελόπουλος Πρόεδρος Σ.Ε.Τ.Ε., Σπύρος Κοκοτός Επίτιμος Πρόεδρος Σ.Ε.Τ.Ε., Νίκος Παπαθανάσης Μέλος Δ.Σ Σ.Ε.Τ.Ε., Παναγιώτης Μαντάς Γενικός Διευθυντής Eurobank EFG, Νικόλαος Καραμούζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG, Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG και Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Πρόεδρος της EFG Telesis Finance.