Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τιτλοποίηση από την EFG Eurobank Ergasias Leasing S.A.

Η εταιρεία EFG Eurobank Ergasias Leasing S.A., θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ολοκλήρωσε την πρώτη τιτλοποίηση απαιτήσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ύψους €840.000.000. Εκδότης των ομολογιών είναι η εταιρεία Andromeda Leasing I PLC με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πιστοληπτική αξιολόγηση στις ομολογίες με διαβάθμιση Αa2 παρείχε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης  Moody´s.
Σύμβουλος για την τιτλοποίηση ήταν η Deutsche Bank AG.