Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση επιτοκίων από την Eurobank EFG

Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο και προκειμένου να διευκολύνει τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις και να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα, αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της.
 
Έτσι, και παρά τα προβλήματα ρευστότητας που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις διεθνείς αγορές και το υψηλό κόστος των καταθέσεων, προχωρά στη μείωση των επιτοκίων της από Δευτέρα 12/1/09 ως ακολούθως:
  • Μείωση κατά 0,50% στα Βασικά επιτόκια Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται οτι τα επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις τα οποία έχουν σημείο αναφοράς τα διατραπεζικά επιτόκια  Euribor ή το επιτόκιο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο, καθώς αναπροσαρμόζονται αυτομάτως ακολουθώντας την πτωτική πορεία των ως άνω επιτοκίων.

  • Ταυτόχρονα, η Τράπεζα προχωρεί σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών λογαριασμών κατά 0,25% κατά μέσο όρο. Το επιτόκιο του λογαριασμού Μεγάλου Ταμιευτηρίου διαμορφώνεται στο 3%.

Υπενθυμίζεται ότι, η Τράπεζα έχει ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης των ελληνικών νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αντιμετώπιση, τόσο των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης όσο και των ζημιών που υπέστησαν μικρές επιχειρήσεις και καταστήματα από τα πρόσφατα επεισόδια. Παράλληλα, η Eurobank έχει προσαρμόσει τη στρατηγική της στις νέες συνθήκες ακολουθώντας μία ευέλικτη πολιτική αναδιάρθρωσης των δόσεων των δανείων για διευκόλυνση των δανειοληπτών που ανήκουν στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες.