Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αμοιβαία Κεφάλαια Eurobank με θετικές αποδόσεις, σε αρνητικές αγορές

Τις δύο πρώτες θέσεις στην κατηγορία τους, κατέλαβαν τα Αμοιβαία Κεφάλαια Eurobank EFG Ι (LF) Special Purpose - All Weather Plus και Eurobank EFG Ι (LF) Special Purpose - All Weather, επιτυγχάνοντας θετικές αποδόσεις το 2008 παρά την εξαιρετικά αρνητική συγκυρία των αγορών.

Πρόκειται για τα μοναδικά αμοιβαία κεφάλαια από τα διατιθέμενα στην Ελληνική αγορά που, παρότι συνδεδεμένα με την πορεία των διεθνών μετοχικών αγορών, πέτυχαν να αντιστρέψουν τη δραματική πτώση του 2008 και να αποφέρουν αντίστοιχα θετικές αποδόσεις +7,39% και +6,99% στους επενδυτές που τα εμπιστεύτηκαν. Με βάση τα παραπάνω, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, τα All Weather Plus και All Weather κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στην κατηγορία των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικού.
Τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια ανήκουν στην οικογένεια ειδικού τύπου που η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει αναπτύξει από το 2003, όπου με την χρήση σύνθετων τεχνικών δίνει τη δυνατότητα στους μεριδιούχους να επωφελούνται προστασίας κεφαλαίου και προοπτικής κερδών.
Όπως υπογραμμίζει ο κ.'Αρης Ξενόφος, Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. “τα παραπάνω αποτελέσματα δεν είναι τυχαία. Aπεναντίας συνιστούν το προϊόν μιας μακρόχρονης προσπάθειας και μιας σύνθετης επενδυτικής αρχιτεκτονικής που συνεχώς βελτιώνεται τόσο αναφορικά με τις τεχνικές που χρησιμοποιεί, όσο και τις υποδομές διαχείρισης κινδύνου και αποτίμησης που διαχρονικά αναπτύσσει”.
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ