Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διακρίσεις 2008

Σημαντικές διεθνείς και εγχώριες διακρίσεις απέσπασε και κατά το 2008 η Eurobank EFGΣυγκεκριμένα:
Επελέγη ως η «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» για το 2008 από το διεθνούς κύρους περιοδικό  «The Banker» που ανήκει στον εκδοτικό Όμιλο των Financial Times.  Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού, που έχει καθιερώσει το έγκυρο περιοδικό προκειμένου να επιλέγεται ο πλέον επιτυχημένος και αποτελεσματικός τραπεζικός οργανισμός κάθε χώρας.

Η διάκριση απονεμήθηκε στην Eurobank μετά από την αξιολόγηση από το περιοδικό, των επιδόσεων και της ανάπτυξής της στο σημερινό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αναταράξεις και προκλήσεις. Η διάκριση συνοδεύεται με την επισήμανση ότι: «Μετά από πέντε χρόνια ισχυρής ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού τομέα, έχει εκδηλωθεί με ιδιαίτερη ένταση η διεθνής κρίση, και οι τράπεζες παγκοσμίως έχουν αισθανθεί τις συνέπειες. Όμως παρά την χρηματοπιστωτική κρίση, πολλοί οργανισμοί πέτυχαν αξιόλογες επιδόσεις και εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ανάδειξη από το περιοδικό για την «Τράπεζα της Χρονιάς», αντανακλά την επιτυχία και τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις των κορυφαίων τραπεζών παγκοσμίως.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank EFG έχει επίσης ανακηρυχθεί και ως «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» για το 2008 από το διεθνούς κύρους περιοδικό Euromoney.
Ανακηρύχθηκε ως η «Καλύτερη Διαδικτυακή Τράπεζα για Καταναλωτές και για Επιχειρήσεις» («Best Consumer Internet Bank» & «Best Corporate/Institutional Internet Bank») στην Ελλάδα για το 2008 από το “Global Finance”.


Το Europhone Banking της Eurobank EFG, απέσπασε το χρυσό βραβείο για την 1η θέση στον ετήσιο διαγωνισμό «Teleperformance C.R.M Grand Prix 2008», στην κατηγορία “Μεγάλα Call Centers” για τις άριστες τηλεφωνικές υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της Τράπεζας. Το Europhone κατέκτησε για 5η φορά τα τελευταία 6 χρόνια, το χρυσό βραβείο της πρώτης θέσης.