Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Καμία Έκθεση στη Madoff

Με αφορμή ερωτήσεις δημοσιογράφων η Eurobank EFG διευκρινίζει ότι:
Η Eurobank EFG δεν έχει καμία απολύτως έκθεση σε προϊόντα της Madoff Investment Securities LLC.
Ειδικότερα, η Τράπεζα και όλες οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Eurobank EFG (EFG ΑΕΔΑΚ, Eurolife Ασφαλιστική κ.α.) δεν έχουν καμία απολύτως έκθεση ούτε στη Madoff ούτε και σε τρίτα funds τα οποία είχαν επενδύσει σε προϊόντα της.

Επίσης διευκρινίζεται πως ουδέποτε διακινήθηκαν μέσω του Ομίλου Eurobank EFG προϊόντα της Madoff  και συνεπώς ούτε πελάτες του Private Banking της Τράπεζας ή των θυγατρικών της έχουν ουδεμία έκθεση στη Madoff Investment Securities LLC ή σε προϊόντα της.