Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Alpha Bank - EFG Eurobank Ergasias

Η Alpha Bank και η EFG Eurobank Ergasias, δύο από τους μεγαλύτερους εκδότες καρτών στην ελληνική αγορά, που εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, ανακοινώνουν σήμερα την υπογραφή προσυμφώνου συνεργασίας, για τη δημιουργία ενός μεγάλου σύγχρονου ενιαίου δικτύου ηλεκτρονικών τερματικών (POS).

Η Alpha Bank και η EFG Eurobank Ergasias, δύο από τους μεγαλύτερους εκδότες καρτών στην ελληνική αγορά, που εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, ανακοινώνουν σήμερα την υπογραφή προσυμφώνου συνεργασίας, για τη δημιουργία ενός μεγάλου σύγχρονου ενιαίου δικτύου ηλεκτρονικών τερματικών ( POS ).
Το νέο ενιαίο δίκτυο θα υποστηρίζει τις συναλλαγές με κάρτες VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS και EUROLINE, θα έχει πανελλαδική κάλυψη και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Καταργώντας τις επικαλύψεις που υπάρχουν σήμερα, το νέο δίκτυο θα επεκταθεί και σε χιλιάδες άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να εκτελούν συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με μεγάλη ασφάλεια και ταχύτητα. Η δημιουργία του νέου ενιαίου δικτύου αποσκοπεί:

  • Στην ποιοτική αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών, τόσο προς τους ιδιώτες κατόχους καρτών όσο και προς τις εμπορικές επιχειρήσεις.
  • Στην επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακος, στην υποστήριξη και στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του ενιαίου δικτύου των τερματικών και στο κόστος επεξεργασίας των συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες:EFG EUROBANK ERGASIAS
    Eurobank Cards Τηλ.: 210 928 9175ALPHA BANK
    Διεύθυνση Καρτών
    Τηλ.: 210 326 3004
  •