Συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank EFG συνεδρίασε χθες (8.12.2008) και αποφάσισε τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας αξιοποιώντας και τους τρείς πυλώνες του Προγράμματος.
Με την απόφαση αυτή η Eurobank EFG θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά προς το συμφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, ώστε τα οφέλη των μέτρων να έχουν αντίκρισμα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.  Ο Όμιλος Eurobank EFG, στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια όλων μας για την περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας της ελληνικής οικονομίας έναντι της διεθνούς κρίσης με στόχο τη διατήρηση ικανοποιητικών ρυθμών χρηματοδότησης και οικονομικής ανάπτυξης την ίδια στιγμή που η ύφεση δοκιμάζει τις οικονομίες σε παγκόσμια κλίμακα.