Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δήλωση Ν. Νανόπουλου

Σε ερώτηση δημοσιογράφων αναφορικά με τη σημερινή συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG κ. Νικόλαος Νανόπουλος δήλωσε τα εξής:
Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η Εurobank EFG με αίσθημα ευθύνης συντάχθηκε με τη συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζών, κρίνοντας θετικά τα μέτρα του σχεδίου στήριξης της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου οτι έτσι θα διευκολυνθεί η ομαλή ροή της χρηματοδότησης των τραπεζών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και θα ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης.
Πέραν αυτών, η Eurobank αναλαμβάνει και πρόσθετες πρωτοβουλίες με δέσμη συγκεκριμένων μέτρων για τη στήριξη οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Όπως προκύπτει και από τα προσφάτως δημοσιευθέντα αποτελέσματα εννεαμήνου, η Eurobank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα, τον υψηλότερο δείκτη φερεγγυότητας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας, συνεχίζοντας και κατά το μήνα Οκτώβριο, την ροή χορηγήσεων.
Επιπλέον, η Eurobank διαθέτει την ισχυρή υποστήριξη του βασικού της μετόχου, ο οποίος στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας συμμετείχε επενδύοντας 500 εκ. ευρώ από ίδια διαθέσιμα. Καθ’ όλο δε το διάστημα αυτό, ο βασικός μέτοχος διατήρησε σταθερή τη μετοχική του θέση και κατά την τελευταία δύσκολη συγκυρία προχώρησε σε περαιτέρω αύξησή της, αποδεικνύοντας εμπράκτως την εμπιστοσύνη του στην Τράπεζα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.