Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενίσχυση Μέτρων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Eurobank EFG αντιλαμβανόμενη πλήρως τις σημερινές δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και αναγνωρίζοντας την καταλυτική τους σημασία για την ελληνική οικονομία, αποφάσισε να ενισχύσει περαιτέρω τα μέτρα στήριξης των πελατών της, επαγγελματιών και ΜΜΕ, αναβαθμίζοντας το πλέγμα των υπηρεσιών, των προϊόντων και των διευκολύνσεων που απευθύνονται σε αυτούς.
Ειδικότερα η Τράπεζα:
  1. Συνεχίζει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση των πελατών της, επαγγελματιών και  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στηρίζοντας έμπρακτα την ομαλή λειτουργία των ιδίων και της αγοράς.
  2. Σε συννενόηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξετάζεται η περαιτέρω διεύρυνση των Προγραμμάτων ενίσχυσης της ρευστότητας και εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ
  3. Συνεχίζει το πρόγραμμα των Δωρεάν Συναλλαγών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες για την ελάφρυνση του λειτουργικού τους κόστους.
  4. Παρέχει τον μοναδικό στην ελληνική αγορά Δυναμικό Λογαριασμό Όψεως με υψηλό επιτόκιο 3%, για τη διαχείριση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
  5. Διαθέτει ειδική κάρτα, την «24h Business Services Debit» για την διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών ακόμη και των δανειακών από το INTERNET, PHONE BANKING και ΑΤΜ. Η κάρτα μπορεί ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθεί και σαν πιστωτική.
  6. Παρέχει δυνατότητα αναδιάρθρωσης δόσεων των δανείων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.
  7. Εξακολουθεί να καλύπτει ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά, πέραν των επαγγελματικών και τις προσωπικές/οικογενειακές ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρηματιών προσφέροντας πλήρες φάσμα προϊόντων για την κάλυψη στεγαστικών και καταναλωτικών αναγκών, ασφαλιστικών προγραμμάτων και αποδοτικών καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων.