Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ολοκλήρωσε την έκτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους €1.815.000.000. Εκδότης των ομολογιών είναι η εταιρεία Themeleion VΙ Mortgage Finance  PLC με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιστοληπτική αξιολόγηση  στις ομολογίες με διαβάθμιση Αaa παρείχε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody´s.

Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση ήταν η Barclays Capital και η Goldman Sachs International με συνανάδοχο την Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.