Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συμμετοχή της Info-Quest στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellas on Line

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, με την υπογραφή προσυμφώνου μεταβίβασης μετοχών, οι συζητήσεις για την εξαγορά από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias της συμμετοχής της Info-Quest στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Hellas on Line.

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, με την υπογραφή προσυμφώνου μεταβίβασης μετοχών, οι συζητήσεις για την εξαγορά από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias της συμμετοχής της Info-Quest στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Hellas on Line.
Υπενθυμίζεται ότι η Info-Quest ήταν κάτοχος του 60% του μετοχικού κεφαλαίου της Hellas on Line, και μετά την εξαγορά, η EFG Eurobank Ergasias θα είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας. Η μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί μετά τη χορήγηση όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Η Hellas On Line είναι ο τρίτος σε μέγεθος (από άποψη εσόδων) Ελληνικός Παροχέας Υπηρεσιών του Διαδικτύου (ISP - Internet Service Provider) διαθέτοντας σήμερα περίπου 50.000 ενεργούς οικιακούς συνδρομητές και περισσότερους από 1.200 εταιρικούς πελάτες, κύρια μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς. Προσφέρει Υπηρεσίες Διασύνδεσης με το Διαδίκτυο, Διαδικτύωσης, Φωνής (με τη χρήση IP), Φιλοξενίας (Hosting), Παροχής και Ανάπτυξης Εφαρμογών αλλά και Υποδομής Ηλεκτρονικού Εμπορίου. H κατά 100% συμμετοχή της EFG Eurobank Ergasias στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellas On Line, έχει ως στόχο την ολοκλήρωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης από την τράπεζα τόσο προς τους εταιρικούς όσο και προς τους ιδιώτες πελάτες στους οποίους προσφέρεται πλήρες φάσμα υπηρεσιών διαδικτύου και ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθώς και ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η πώληση του ποσοστού συμμετοχής της Info-Quest εντάσσεται στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας που έχει ως στόχο την επικέντρωσή της στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.