Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή Επιτοκίων από 6/10/2008

Η Τράπεζα  Eurobank EFG, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στις διεθνείς αγορές χρήματος και επηρεάζουν σημαντικά τα επιτόκια αναφοράς Euribor και Libor, αναπροσαρμόζει από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 τα επιτόκια στις παρακάτω κατηγορίες χορηγήσεων, ως εξής: 
Α. Το Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας καθώς και τα Βασικά Επιτόκια επαγγελματικών δανείων αναπροσαρμόζονται κατά 0,25%.
Β. Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων αναπροσαρμόζονται κατά 0,50%.