Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ένα νέο προϊόν στη σειρά των Eurostructures

Ένα νέο προϊόν που προσφέρει 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων, προστίθεται στη σειρά των σύνθετων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Πρόκειται για ένα προϊόν σε Ευρώ που διατίθεται στους επενδυτές από τις 26-29 Μαρτίου 2002, και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ένα νέο προϊόν που προσφέρει 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων, προστίθεται στη σειρά των σύνθετων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Πρόκειται για ένα προϊόν σε Ευρώ που διατίθεται στους επενδυτές από τις 26-29 Μαρτίου 2002, και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Five-Star Basket: Επένδυση δύο ετών σε Ευρώ με απόδοση συνδεδεμένη με 5 μετοχές διεθνών εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η απόδοση της επένδυσης την Ημέρα Λήξης θα είναι 23% του Ποσού επένδυσης, μειωμένη κατά το ποσοστό της ενδεχόμενης μέγιστης αρνητικής απόδοσης μίας από τις πέντε μετοχές του καλαθιού.
    Τα νέο προϊόν διατίθεται με σειρά προτεραιότητας στα 304 καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα.
  •