Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H EFG Eurolife AEΓΑ εξαγοράζει το 100% της Activa Insurance ΑΑΕ

Ενισχύοντας την αναπτυξιακή της πορεία και την παρουσία της στην Ελληνική αγορά,  η ΕFG Eurolife ΑΕΓΑ, θυγατρική της Εurobank EFG, προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Activa Insurance Α.Α.Ε.  από την Κυπριακή Commercial General Insurance Ltd. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται μετά τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες Aρχές.
Η Activa Insurance (πρώην CGU Hellas) είναι μια εταιρεία με πολυετή δραστηριότητα στο χώρο των Γενικών ασφαλίσεων όπου έχει αναπτύξει ένα υγιές χαρτοφυλάκιο, διαμορφώνοντας το 2007 δείκτη net combined ratio 86%. Προσφέρει υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας τόσο ως πρωτασφαλιστής όσο και μέσω αντασφαλιστικών αναλήψεων, και έχει συνολικό κύκλο εργασιών 25,4 εκ. € για το 2007, κέρδη μετά φόρων 3,3εκ.€ και δείκτη φερεγγυότητας 433%. H Activa  Insurance έχει αναβαθμισμένη αξιολόγηση ΒΒΒ+ stable από τον διεθνή οίκο Fitch.
Με την εξαγορά  αυτή, η EFG Eurolife Ασφαλιστική προτίθεται να ενισχύσει δυναμικά τις ασφαλιστικές της δραστηριότητες,  τόσο μέσω του τραπεζικού δικτύου της Eurobank EFG όσο και μέσω των ανεξαρτήτων δικτύων συνεργατών και πρακτόρων, σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων κατά Ζημιών, όπου διπλασιάζει τα αντίστοιχα μεγέθη.