Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέος Επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Μεγάλων Επιχειρήσεων

Επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Μεγάλων Επιχειρήσεων της Eurobank EFG αναλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Μάρρας,  Βοηθός  Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας. Η Μονάδα παρέχει σύγχρονα και ολοκληρωμένα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρηματικών και στρατηγικών τους αναγκών.
Ο κ. Π. Μάρρας έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Eurobank EFG στη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων. Τα τελευταία δέκα χρόνια εργάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς ενώ τα δύο τελευταία διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής της Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων. Έχει επίσης εργαστεί στο Λονδίνο ως σύμβουλος επενδύσεων σε θυγατρική εταιρεία της American Express και υπεύθυνος  πωλήσεων και marketing της AJP Ltd. Ο κ. Μάρρας είναι κάτοχος ΜΒΑ από το University of Surrey  και έχει πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το University of Middlesex.