Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέος Γενικός Διευθυντής

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην Τράπεζα Eurobank EFG αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης, μέχρι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG Telesis Finance και στέλεχος με πολυετή εμπειρία στις κεφαλαιαγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στους τομείς Επενδυτικής Τραπεζικής και Διεθνούς Χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Ο κ. Κ. Βουσβούνης θα εποπτεύει τη νεοσυσταθείσα Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας με την ονομασία “Global Corporate Banking & Markets”και θα αναφέρεται στον κ. Νικόλαο Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Wholesale Banking του Ομίλου. 
Η νέα Διεύθυνση στοχεύει να προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες και λύσεις στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας και της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σκοπό την αποτελεσματική κάλυψη των χρηματοοικονομικών και στρατηγικών αναγκών τους. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργούνται δύο νέες επιχειρηματικές Διευθύνσεις:
  • Η Διεύθυνση  Global Corporate Clients & Debt Capital Markets με επικεφαλής τον κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, μέχρι πρότινος επικεφαλής της Eurobank EFG Telesis Finance σε θέματα Debt Capital Markets, ο οποίος τοποθετείται  Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας. Σκοπός της Μονάδας είναι η ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικών, χρηματοδοτικών και τραπεζικών υπηρεσιών και λύσεων στους μεγάλους εταιρικούς πελάτες της Τράπεζας. Η νέα αυτή κεντρική Διεύθυνση θα έχει την ευθύνη κάλυψης των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων στην Ελλάδα και στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε συνεργασία με τις κατά τόπους θυγατρικές Τράπεζες  της Eurobank EFG στο εξωτερικό, αξιοποιώντας αφενός την κλαδική εξειδίκευση των στελεχών της Τράπεζας και αφετέρου την εμπειρία τους σε προϊόντα και υπηρεσίες διεθνών κεφαλαιαγορών   όπως χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων υποδομών (Project Finance), ανάπτυξης ακινήτων (Real Estate Finance),  συγχωνεύσεων και εξαγορών (Leverage Finance),  κοινοπρακτικών δανείων (Syndicated Loans) και σύνθετων χρηματοοικονομικών συναλλαγών (Structured Products).
  • Η Διεύθυνση Corporate Transaction Banking με επικεφαλής τον κ. Ανδρέα Χασάπη, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας και μέχρι πρότινος επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Μεγάλων Επιχειρήσεων. Σκοπός της Μονάδας είναι η δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών εταιρικών συναλλαγών και χρηματοδοτικών λύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η νέα Διεύθυνση θα παρέχει  συμβουλές και λύσεις  σχετικά με τη διεκπεραίωση διεθνών εταιρικών εμπορικών συναλλαγών (international payments), την αποτελεσματική διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων των επιχειρήσεων (cash and liquidity management), τις συναλλαγές και χρηματοδοτήσεις διεθνούς εμπορίου (trade finance) και τις υπηρεσίες διαχείρισης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο (Domestic and International Factoring). Η νέα κεντρική Διεύθυνση θα συνεργάζεται στενά με τις αντίστοιχες μονάδες στις θυγατρικές Τράπεζες της Eurobank EFG στο εξωτερικό.