Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Προσαρμογή επιτοκίων

Η Eurobank EFG προσαρμόζει τα επιτόκια καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών κατά 0, 25%, σε συνέχεια της τελευταίας αύξησης κατά 0,25 της μονάδας που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο βασικό επιτόκιο ευρώ.