Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τιτλοποίηση ομολογιακών δανείων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ολοκλήρωσε την πρώτη τιτλοποίηση ομολογιακών δανείων  ύψους 2.500.000.000. Εκδότης των ομολογιών είναι η εταιρεία Anaptyxi SME I PLC με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πιστοληπτική αξιολόγηση στις ομολογίες με διαβάθμιση Αaa παρείχε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης  Moody´s.
Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση ήταν η Citigroup Global Markets Ltd, η Deutsche Bank AG και η Eurobank EFG Telesis Finance Investment Firm S.A.