Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή Επιτοκίων

Η Τράπεζα Eurobank EFG, μετά την αύξηση (03/07/08) κατά 0,25 της μονάδος, του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προσαρμόζει τα επιτόκια της από την Τετάρτη 9/7/2008  ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια του αποταμιευτικού λογαριασμού «Μεγάλο Ταμιευτήριο» κατά 0,30 της μονάδος, συνεπής στην πολιτική ενίσχυσης της αποταμίευσης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο το επιτόκιο του «Μεγάλου Ταμιευτηρίου» διαμορφώνεται στο 3,30%, επιτόκιο που ισχύει από το πρώτο ευρώ. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Τα επιτόκια χορηγήσεων της Τράπεζας αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την αύξηση κατά 0,25 της μονάδος, του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.