Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Εταιρική Πρόσβαση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Υπηρεσία προς ΕπιχειρήσειςΗ EFG Eurobank Ergasias αναπτύσσοντας συνεχώς τις δυνατότητες των πιό σύγχρονων εφαρμογών της τεχνολογίας και του διαδικτύου προς όφελος των πελατών της, αναβάθμισε προσφάτως την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής (e – Banking) που απευθύνεται στους εταιρικούς πελάτες της (Ηλεκτρονική Εταιρική Πρόσβαση).Η υπηρεσία αυτή, η οποία λειτουργεί ήδη με μεγάλη επιτυχία από τον Μάρτιο του 2001, έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε εταιρίας προσφέροντας μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής σε ένα περισσότερο ευέλικτο περιβάλλον. Επιπλέον προσφέρει την δυνατότητα υποστήριξης απεριόριστου αριθμού χρηστών παρέχοντας πολλαπλά επίπεδα ευχερειών/εγκρίσεων για την εταιρία. Πιο συγκεκριμένα με την υπηρεσία αυτή οι εταιρικοί πελάτες εξασφαλίζουν: 1. Ευκολία και ταχύτητα στη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με σημαντικές προσθήκες όπως πληρωμή ΦΠΑ και ΙΚΑ online καθώς και προγραμματισμένες, ομαδικές πληρωμές προς συνεργάτες και προμηθευτές, μισθοδοσίες κ.α. 2. Επίπεδα ασφαλείας που ορίζονται ανά συγκεκριμένη συναλλαγή, συγκεκριμένο ημερήσιο όριο και είδος λογαριασμού, συγκεκριμένο χρήστη που αιτείται για την έγκριση και εκτέλεση της συναλλαγής, κ.λπ. Η δημιουργία και διαχείριση των επιμέρους επιπέδων ασφαλείας αναλαμβάνεται από την τράπεζα, με την καθοδήγηση των εταιρικών πελατών. 3. Τη μεγαλύτερη ασφάλεια από οποιοδήποτε άλλη εφαρμογή καθώς η EFG Eurobank Ergasias είναι η μοναδική τράπεζα που χρησιμοποιεί ψηφιακές υπογραφές για την πιστοποίηση των χρηστών και της εταιρείας.