Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.3556/2007, ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που συντελέστηκε με δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 1.447.450.504,50 ευρώ, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 526.345.638 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.