Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο κ. David Watson αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης

Καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης σε θέματα διεθνών δραστηριοτήτων της EFG Eurobank Ergasias αναλαμβάνει ο κ. David Watson, από την 1η Απριλίου 2002. Ο κ. Watson θα ασχοληθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της EFG Eurobank Ergasias στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης σε θέματα διεθνών δραστηριοτήτων της EFG Eurobank Ergasias αναλαμβάνει ο κ. David Watson, από την 1η Απριλίου 2002. Ο κ. Watson θα ασχοληθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της EFG Eurobank Ergasias στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η EFG Eurobank Ergasias, στα πλαίσια της στρατηγικής της για την ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή συμμετέχει σε δύο μεγάλες τράπεζες, στη Βουλγαρία (Post Bank) και στη Ρουμανία (Banc Post). Οι τράπεζες αυτές αναπτύσσονται ήδη με ταχείς ρυθμούς και θετικά αποτελέσματα. Ο νέος Σύμβουλος Διοίκησης κ. D. Watson, θα συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων, επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Θ. Καρακάσης. Ο κ. Watson θα συμμετέχει και στην υπό σύσταση Εκτελεστική Επιτροπή Διεθνών Δραστηριοτήτων, πρωτοβουλία που υποδηλώνει το ενδιαφέρον της EFG Eurobank Ergasias για τη συστηματική προώθηση των στόχων της στα Βαλκάνια. Ο κ. David Watson έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στην Τράπεζα Πειραιώς (1998-2001) και Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Χίου (1990-1996). Έχει επίσης εργαστεί, επί 16 έτη, με επιτυχία ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Citibank, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.