Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή Επιτοκίου

Ως συνέπεια των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στις διεθνείς αγορές και επηρεάζουν το κόστος χρήματος, η Τράπεζα Eurobank EFG αναπροσαρμόζει το Βασικό Επιτόκιο Κεφαλαίου Κινήσεως των πελατών της Τραπεζικής Επιχειρήσεων κατά 0,35%. Η ανωτέρω αναπροσαρμογή θα ισχύσει από την Δευτέρα 26 Μαΐου 2008.