Αναπροσαρμογή Επιτοκίου | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή Επιτοκίου

Ως συνέπεια των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στις διεθνείς αγορές και επηρεάζουν το κόστος χρήματος, η Τράπεζα Eurobank EFG αναπροσαρμόζει το Βασικό Επιτόκιο Κεφαλαίου Κινήσεως των πελατών της Τραπεζικής Επιχειρήσεων κατά 0,35%. Η ανωτέρω αναπροσαρμογή θα ισχύσει από την Δευτέρα 26 Μαΐου 2008.