Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέος Λογαριασμός «Δυναμικός Όψεως» με επιτόκιο 3%

Η Τράπεζα Eurobank EFG, ανταποκρινόμενη στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της, προχωρά, από σήμερα 7 Μαΐου 2008, στη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού όψεως, ειδικά σχεδιασμένου για επαγγελματίες : Τον λογαριασμό Δυναμικό Όψεως.
Ο λογαριασμός Δυναμικός Όψεως είναι ο νέος «συνεργάτης» του επαγγελματία που έχει ως στόχο να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες για συναλλαγές με ασφάλεια, οικονομία και υψηλή απόδοση προσφέροντας:
  • Υψηλό επιτόκιο   3% 
    για καταθετικά υπόλοιπα από €3.000
  • Δωρεάν Τραπεζικές Συναλλαγές.
    μέσω του προγράμματος «Δωρεάν Συναλλαγές» που επιβραβεύει τη σχέση του επαγγελματία.  με την Τράπεζα
  • Κάλυψη πληρωμών σε ώρα ανάγκης
    μέσω της δυνατότητας του ορίου υπερανάληψης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
Με τη δημιουργία και αυτού του νέου λογαριασμού, η Eurobank συνεχίζει να στηρίζει τον επαγγελματία πελάτη της και να προσφέρει συνεχώς νέες πρωτοποριακές λύσεις και υπηρεσίες με σκοπό την ολοκληρωμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση όλων των αναγκών του.
Παράλληλα την ίδια ημερομηνία αναπροσαρμόζονται τα επιτόκια των τρεχούμενων λογαριασμών και των λογαριασμών απλού ταμιευτηρίου. Τα επιτόκια θα ανέρχονται από 0,20% έως και 2,50%.
 
Το επιτόκιο, για την Αποταμίευση, του Μεγάλου Ταμιευτηρίου, παραμένει αμετάβλητο στο 3% από το πρώτο ευρώ.