Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Μ. Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.

Υπογράφηκε στις 12 Μαρτίου 2002, σύμβαση χορήγησης κοινοπρακτικού δανείου ύψους €130.000.000 προς την Μ. Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε., με Οργανωτές τις, Citibank N.A., EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., National Bank of Greece S.A. και BNP Paribas. Το αρχικό ύψος του Δανείου ήταν ποσού €110.000.000, ωστόσο λόγω σημαντικής υπερκάλυψης (κατά 75%), με τη σύμφωνη γνώμη των Τραπεζών και της Εταιρείας, το τελικό ποσό του Δανείου διαμορφώθηκε σε €130.000.000.

Υπογράφηκε στις 12 Μαρτίου 2002, σύμβαση χορήγησης κοινοπρακτικού δανείου ύψους €130.000.000 προς την Μ. Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε., με Οργανωτές τις, Citibank N.A., EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., National Bank of Greece S.A. και BNP Paribas. Το αρχικό ύψος του Δανείου ήταν ποσού €110.000.000, ωστόσο λόγω σημαντικής υπερκάλυψης (κατά 75%), με τη σύμφωνη γνώμη των Τραπεζών και της Εταιρείας, το τελικό ποσό του Δανείου διαμορφώθηκε σε €130.000.000.
Τη διαχείριση του Δανείου έχει αναλάβει η CITIBANK INTERNATIONAL PLC ενώ στο Δάνειο συμμετέχουν οι τράπεζες EFG EUROBANK ERGASIAS S.A., ALPHA BANK A.E., CITILOANS PLC, BNP PARIBAS PRIVATE BANK PLC, NATIONAL BANK OF GREECE S.A., COMMERCIAL BANK OF GREECE S.A., PIRAEUS BANK S.A. LONDON BRANCH, ASPIS BANK S.A., LAIKI BANK (HELLAS) S.A., HVB FINANCE LONDON LIMITED.Το δάνειο είναι τετραετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόμη χρόνια, με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχουσών Τραπεζών και της Εταιρείας, και η χορήγησή του έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση εξαγορών ομοειδών εταιρειών του κλάδου που θα συμβάλλει στη περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.