Νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Pedro Carvalho, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Cards Α.Ε., ορίζεται Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της.