Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρωτιές στην Ευρώπη για τα Α/Κ της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Νέες διακρίσεις από τη Morningstar® έλαβαν τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ κατακτώντας για άλλη μία φορά τις πρώτες βαθμίδες των διακρίσεων που απολαμβάνουν τα Α/Κ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν τη συνολική απόδοσή τους. Συγκεκριμένα, οι διακρίσεις που έλαβαν με 31.03.2008 είναι:

  Eurobank EFG (LF) Equity –Mid Cap Private Sector 50 Index  Fund
 
 
  Interamerican Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού 
 
  Interamerican Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού 
  Eurobank EFG (LF) Equity -Value FTSE/ASE 20 Index Fund   

  Eurobank Δυναμικό Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού
 
 Interamerican Αναπτυσσόμενων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, κάθε μήνα πραγματοποιείται αξιολόγηση του καθενός Α/Κ σε σύγκριση με τα άλλα Α/Κ της κατηγορίας του. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, κάθε Α/Κ επιβραβεύεται και με ανάλογα «αστέρια» (από 5 έως 1 αστέρια).

Τα Α/Κ με την καλύτερη απόδοση λαμβάνουν «5 αστέρια», διάκριση την οποία λαμβάνει το 10% της κατηγορίας τους.  Ακολουθούν τα Α/Κ που λαμβάνουν «4 αστέρια», διάκριση την οποία λαμβάνει το 22,5% της κατηγορίας τους, κ.ο.κ.
Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. και πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κ. Aρης Ξενόφος, «Σε μια περίοδο προβληματισμού για την πορεία των αγορών εξαιτίας της έντονης μεταβλητότητας που παρουσιάζουν τους τελευταίους μήνες, οι παραπάνω διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαιώνουν τη συνέπεια και την προσπάθεια της εταιρείας για ποιότητα στο διαχειριστικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για  διακρίσεις που αναδεικνύουν την ικανότητα των ελληνικών εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων να ανταγωνίζονται ισάξια τους επενδυτικούς οίκους του Εξωτερικού παρέχοντας ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πλεονέκτημα, το οποίο ενισχύει τη στρατηγική της εταιρείας για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Κεντρική και Νέα Ευρώπη.»
© 2008 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31-March-2008.
Για τις πληροφορίες,  που αφορούν στην Morningstar και  παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:(1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδηµοσίευσή τους και(3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες.
Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ