Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σημαντική ανάπτυξη εργασιών και κερδοφορίας της EFG Factors το 2007

Δυναμική ανάπτυξη εργασιών και κερδοφορίας παρουσίασε το 2007 η EFG Factors A.E., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank EFG, παραμένοντας στην πρώτη θέση της εγχώριας αγοράς με βάση τα υπόλοιπα επιχειρηματικών απαιτήσεων που διαμορφώθηκαν σε €547 εκ. στο τέλος του 2007. Εξίσου σημαντική ήταν η αύξηση των διαχειριζόμενων απαιτήσεων κατά 26% έναντι του 2006.
Αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, ήταν η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της κατά 30% με τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) να διαμορφώνονται σε €5,7 εκ. έναντι €4,4 εκατ. του 2006.
Στα αποτελέσματα αυτά συνέβαλε σημαντικά η εντυπωσιακή αύξηση κατά 101,25% που παρουσίασε η εταιρεία στις δραστηριότητες του Διεθνούς Factoring, με μερίδιο 46% επί του συνόλου του Διεθνούς Factoring της ελληνικής αγοράς (δημοσιευμένα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού  Factors / F.C.I.).
Στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η εταιρεία αναπτύσσει με επιτυχία την παρουσία της σε χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ήδη έχει ενταχθεί στο δίκτυο factoring η Eurobank Tekfen καλύπτοντας την αγορά της Τουρκίας, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται η δραστηριοποίηση στην αγορά της Ρουμανίας και της Κύπρου.
Tο υποκατάστημα της εταιρείας στη Βουλγαρία, EFG Factors S.A. – Branch Bulgaria, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών Factoring στη διεθνή αλλά και την βουλγαρική αγορά, σε συνεργασία με την Postbank, του Ομίλου Eurobank EFG.
Τέλος, η EFG Factors είναι από το 2002 μέλος του διεθνούς οργανισμού IFA (International Forfaiting Association), πραγματοποιώντας επιτυχώς συναλλαγές Forfaiting σε πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.