Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ολοκλήρωσε την δημιουργία ενός νέου Προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολόγων σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού 144Α (Rule 144 Α) του αμερικανικού νόμου για τη διάθεση τίτλων  σε Αμερικάνους θεσμικούς επενδυτές . Το νέο αυτό Πρόγραμμα αρχικού ύψους 2 δις δολαρίων εντάσσεται στο πλαίσιο διεύρυνσης των πηγών άντλησης κεφαλαίων της Τράπεζας από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Εκδότης των ομολογιών θα είναι η εταιρεία  EFG Hellas (Cayman Islands) Limited , οι εκδιδόμενοι τίτλοι θα φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Πιστοληπτική αξιολόγηση  στο Πρόγραμμα  παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Standard & Poor’s ( A-) και Moody´s ( Aa3).