Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 8/4/2008

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει ότι από σήμερα στην ιστοσελίδα της, www.eurobank.gr,βρίσκεται αναρτημένη η Συνοπτική Περιγραφή Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», Πλατεία Συντάγματος.