Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τρία νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures

Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύνθετων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων. Πρόκειται για δύο προϊόντα σε Ευρώ και ένα σε Δολάριο ΗΠΑ που διατίθενται στους επενδυτές από 15-30 Απριλίου 2002 και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύνθετων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων. Πρόκειται για δύο προϊόντα σε Ευρώ και ένα σε Δολάριο ΗΠΑ που διατίθενται στους επενδυτές από 15-30 Απριλίου 2002 και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Acropolis (EUR ή USD): Είναι μια επένδυση τριών ετών σε Ευρώ ή σε Δολάριο ΗΠΑ, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής EUR 10.000 ή USD 10.000 αντίστοιχα. Η επένδυση αποτελεί ένα συνδυασμό έξη προθεσμιακών καταθέσεων διάρκειας έξη μηνών η κάθε μία με προκαθορισμένα επιτόκια για το 50% του αρχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 50% του κεφαλαίου τοποθετείται σε ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου διάρκειας τριών ετών με απόδοση συνδεδεμένη με 15 μετοχές διεθνών εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

 • Επιτόκια Acropolis
  ΕξάμηνοΕπιτόκιο EUR (ετησιοποιημένο)Επιτόκιο USD (ετησιοποιημένο)
  Πρώτο4.00%3.20%
  Δεύτερο4.25%3.70%
  Τρίτο4.50%4.20%
  Τέταρτο4.75%4.70%
  Πέμπτο5.00%5.20%
  Έκτο5.25%5.70%

  Οι τόκοι που προκύπτουν μείον τους αναλογούντες φόρους θα πιστώνονται στη λήξη κάθε εξαμήνου σε λογαριασμό του Επενδυτή.

 • EUR/USD Escalator II: Είναι μια επένδυση έξη μηνών σε Ευρώ, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής EUR 10.000. Ο επενδυτής δικαιούται στη λήξη μία μέγιστη απόδοση 6,5% ετησιοποιημένη ανάλογα με το επίπεδο της ισοτιμίας EUR/USD στη λήξη.Τα νέα προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας στα 304 καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα.
 •