Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank EFG προσαρμόζει τα επιτόκια της Καταναλωτικής Πίστης από 17/03/2008

Η Τράπεζα Eurobank EFG λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική πραγματική αύξηση του κόστους του χρήματος από την προηγούμενη μεταβολή του παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία μέχρι σήμερα απορρόφησε χάριν των πελατών της, καθώς και την συνεχιζόμενη αστάθεια στις αγορές κεφαλαίων, αποφάσισε να προχωρήσει, από την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008, σε μερική προσαρμογή των επιτοκίων της Καταναλωτικής Πίστης στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, ως εξής:
Α.  Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών της Τράπεζας αναπροσαρμόζονται κατά 0,25%.
Β. Το επιτόκιο του καταναλωτικού δανείου «Ανοιχτή Γραμμή» καθώς και του ορίου υπερανάληψης, αναπροσαρμόζεται κατά 0,25%.
Τα επιτόκια των υπολοίπων καταναλωτικών δανείων παραμένουν αμετάβλητα.