Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τιτλοποίηση Στεγαστικών Δανείων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ολοκλήρωσε την πέμπτη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους €1.040.000.000. Εκδότης των ομολογιών είναι η εταιρεία Themeleion V Mortgage Finance plc με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πιστοληπτική αξιολόγηση στις ομολογίες με διαβάθμιση ΑΑΑ/Αaa παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Fitch και Moody´s.
Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση ήταν η Morgan Stanley και η Eurobank EFG Telesis Investment Firm S.A.