Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οργανωτική Αναδιάρθρωση Private Banking

Στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Eurobank EFG στον τομέα του Private Banking και της συνεχούς προσπάθειας για την περαιτέρω βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η Eurobank προχώρησε στην αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του Private Banking σε επίπεδο Ομίλου.
Εδικότερα, επικεφαλής του Private Banking του Ομίλου Eurobank EFG αναλαμβάνει ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης. έχοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Private Banking στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και τη Νέα Ευρώπη. Ο κ. Δανιήλ Μαναήλογλου τοποθετείται επικεφαλής του Private Banking της Ελλάδος, ενώ ο κ. Paul-Marie Majerus τοποθετείται επικεφαλής του Private Banking του Λουξεμβούργου.
Ο κ. Αρχοντίδης στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον Τραπεζικό Τομέα, εργάζεται στην Eurobank EFG από το 2001 και είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής των Treasury Sales. Είναι κάτοχος Ph.D/MBA στα Οικονομικά από το Harvard Business School καθώς και πτυχίου στα Οικονομικά και Μαθηματικά από το Hamilton College. O κ. Αρχοντίδης στο παρελθόν κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στη Deutsche Bank και στη Bankers Trust στο Λονδίνο

Ο κ. Μαναήλογλου εργάζεται στη Eurobank από το 2004, είναι Βοηθός Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής του Δικτύου του Private Banking στην Ελλάδα.  Είναι κάτοχος MSc Μηχανολόγου Μηχανικού από το Imperial College και κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το  Boston University. Ο κ. Μαναήλογλου έχει εργαστεί στην Εθνική Χρηματιστηριακή και στην Alpha Asset Management.

Ο κ. Majerus εργάζεται στην Τράπεζα από το 2007. Στο παρελθόν διετέλεσε επικεφαλής του Private Banking στη Banque Invik Luxembourg S.A. και Senior Private Banker στη Dresdner Bank Luxembourg S.A.. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Στρασβούργου.